Oefentherapie

Als Oefentherapeut Cesar/Mensendieck richt je je op het verminderen en wegnemen van de klachten bij je patiënten. Bukken, tillen, zitten, lopen …. we doen het allemaal. Het zijn dagelijkse activiteiten waar we eigenlijk nooit bij stilstaan. Oefentherapie maakt je bewuster van die alledaagse verrichtingen. Door het verbeteren van eenvoudige bewegingen die je vaak maakt, zijn klachten meestal al flink terug te dringen. Juist die bewegingen vormen een groot onderdeel van je leven.

Wat is het belangrijkste verschil tussen een Oefentherapie Cesar en Mensendieck?

Marie Cesar was een leerling van Bess Mensendieck die na haar opleiding tot oefentherapeut Mensendieck een eigen visie ontwikkelde. Zij vond de methode te statisch en wilde meer dynamische oefeningen. Zodoende startte zij in 1937 haar eigen opleiding. Beide therapieën gaan ervan uit dat veel klachten ontstaan door een verkeerd houdings- en bewegingspatroon. Door houdingscorrecties aan te leren, vermindert de belasting van het lichaam. Deze correcties verschillen nauwelijks in de Cesar- en Mensendieckvisie. Een groot verschil tussen beide therapieën is dat de oefentherapeut Cesar de oefeningen voordoet, een oefentherapeut Mensendieck daarentegen volstaat met een mondelinge instructie. Daarnaast bevat oefentherapie Cesar meer dynamische oefeningen, zoals zwaaienoefeningen met de armen.

Wat is het belangrijkste verschil tussen een Oefentherapeut en een Fysiotherapeut?

Een oefentherapeut zal een klacht altijd betrekken bij de gehele houding en het hele bewegingsgedrag van de individuele cliënt. De behandeling bij een oefentherapeut richt zich op gedragsverandering. Dat wil zeggen dat de cliënt anders zal gaan leren bewegen. Dit wordt gedaan met behulp van oefeningen die in de praktijk gedaan worden, maar ook vooral door de cliënt thuis. Een fysiotherapeut richt zich over het algemeen veel meer op de klacht zelf. Met behulp van massage, fysische therapie en oefeningen in de praktijk wordt deze klacht verholpen.